Termeni si Conditii

Site-ul gacrux.ro, denumit în continuare GACRUX, este deţinut și administrat de GACRUX SRL, denumit în continuare GACRUX, având următoarele date de identificare: CUI RO38389020, J13/3519/2017, cu sediul social in Loc. Cumpăna, Str. Migdalului nr.33, jud. Constanta, Romania, si având punct de lucru in Loc. Constanța, Str. Atelierelor nr.4, jud. Constanta, Romania Tel.: 0725 523 500; E-mail: contact@GACRUX.ro. Navigarea pe site-ul GACRUX.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client. GACRUX îşi rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum și Termenii și condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. În caz de divergenţă sau neînţelegeri între GACRUX și Client, se vor aplica Termenii și condiţiile valabile la momentul Comenzii.

 1. Definiţii

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul GACRUX.ro. Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă. Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului. Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse sau Servicii și să facă plata acestora. Vânzător – GACRUX, având datele de identificare menţionate mai sus. Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii. Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

 1. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conţinutul site-ului GACRUX.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea GACRUX și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul GACRUX a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislaţiei în vigoare. GACRUX poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului GACRUX.ro. Utilizarea pe GACRUX.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. GACRUX nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

 1. Exonerarea de răspundere

GACRUX nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de pe contact@GACRUX.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, GACRUX fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. GACRUX nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. GACRUX își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire). Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar GACRUX nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 1. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului GACRUX.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu GACRUX, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi, vor fi raportate organelor abilitate. GACRUX nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă lui GACRUX dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

GACRUX SRL este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu nr. 10102 şi respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, CNP, telefon/fax, adresa (domiciliul/reședinţa), e-mail, date de geolocalizare/date de trafic. Atunci când un Utilizator își creează un cont pe GACRUX.ro va primi comunicări comerciale din partea GACRUX doar în măsura în care și-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidenţiale. GACRUX va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, modificată și completată și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, GACRUX are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţa și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe GACRUX.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia și starea Comenzilor. Completarea de către Utilizatori a formularelor de pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a GACRUX și cu utilizarea și prelucrarea de către GACRUX a datelor pentru desfășurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii, de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare. Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul GACRUX. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor. În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale livrate deja către GACRUX.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face fără a lua în considerare datele nou modificate. GACRUX nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu-l poate face răspunzator pe GACRUX pentru niciun fel de prejudiciu.

 1. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul GACRUX.ro Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. GACRUX poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

 

 1. Preţul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului asa cum este el afișat pentru fiecare produs/serviciu în parte. Toate preţurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului GACRUX.ro sunt exprimate în Lei și conţin T.V.A.

 1. Comanda

Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit etc.) GACRUX nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului. Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant GACRUX să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon/sms) pentru confirmarea personală a Comenzii. (Acest e-mail/telefon/sms este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul Dvs. de a comanda aceste produse este încheiat în momentul în care aţi efectuat plata sau comanda a fost confirmata prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon/sms). GACRUX poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii: eșuarea / invalidarea tranzacţiei online; neacceptarea de către bancă emitentă a cardului Clientului / a tranzacţiei; date incomplete sau incorecte ale Clientului; activitatea Clientului poate produce daune site-ului GACRUX.ro livrări consecutiv eșuate; alte motive obiective: În cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată, chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, GACRUX nu poate fi răspunzător de inexactităţile care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii și utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

 1. Facturare – plăţi

Preţul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Plata se poate face  online (prin card bancar) prin intermediul modulului securizat de plata sau prin OP / Transfer Bancar in conturile indicate in factura. Daca beneficiati de servicii 3D secure va rugam asigurati-va ca permiteti deschiderea tab-ului/ paginii de web corespunzatoare – pentru aceasta va rugam, daca este cazul, sa dezactivati softurile sau extensiile de browser care impiedica deschiderea acestora (de exemplu – pop-up blocker).

 1. Livrarea

Cursurile oferite de GACRUX sunt in formate diverse si se organizează on-line in mod sincron si asincron cu instructorul fiecărui curs. În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), GACRUX va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar GACRUX va livra produsele/serviciile conform Comenzii astfel modificate.

Cursurile se efectueaza on-line in mod sincron sau asincron cu instructorul fiecarui curs in parte. La solicitarea GACRUX, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale și va comunica numărul de Comanda atribuit de către Vânzător. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către GACRUX, la momentul inceperii cursurilor prin inscrierea cursantului la cursul achizitionat.

 1. Politica de retur

Condiţii generale, GACRUX oferă retur pentru clienţi dacă aceștia solicită acest lucru nu mai tarziu de o zi inainte de inceperea cursului achizitionat.

 1. Forţă majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părțile îţi vor aduce la cunoștinţă de îndată cazul de forţă majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forţa majoră va fi probată conform legii.

 1. Soluţionarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea românească. Orice conflict apărut între GACRUX și Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanţele românești competente din municipiul Sibiu.

 1. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind altfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului GACRUX.ro îţi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi: accesarea datelor Clienţilor GACRUX, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor GACRUX, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc.) vor fi pedepsite conform legii penale.

 1. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de confidențialitatea dvs., ne puteți contacta folosind următoarele detalii:

GACRUX
contact@gacrux.ro